Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma Pridať firmu zdarma

KATALÓG FIRIEM SLUŽIEB - Prezentácie firiem úplne zadarmo.

Utorok 26. marca 2019   |   sviatok má Emanuel   |   Kurzy - CZK: 25.746 Kč   GBP: 0.903 £   USD: 1.158 $    |   Posledné správy: Kiskova firma sa nesprávala...

Úrady, vzdelanie, veda

Katalóg firiem » Úrady, vzdelanie, veda » Neziskové a príspevkové organizácie
Neziskové a príspevkové organizácie (8 firiem)

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

M e d i á c i a je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Riešenie...
  0905661273                Bratislava

Slovenská nadácia na pomoc popáleným

Akčná ponuka: Nadácia je registrovaná ako prijímateľ 2%...
Hlavným cieľom je pomáhať postihnutým deťom a dospelým s popáleninovými úrazmi a zaistiť prostriedky a podmienky pre ich liečenie, rehabilitáciu a návrat do spoločnosti. Popáleniny...
  +421 2 48234527                Bratislava

AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež. Založená bola v roku 1990, dnes pracuje vo viac ako 300...
  +421 2 44 87 36 47                +421 905 506 312                Bratislava

Karpatská nadácia

Podpora východoslovenského regiónu v duchu rozvoja jeho tradičných hodnôt vzájomnej pomoci a rešpektovania kultúrnej a etnickej rozmanitosti. Od roku 1994 nadácia poskytuje finančnú...
  00421 55 622 1152                Košice

Gréckokatolícka charita Prešov

GKCH Prešov poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie, poradenské, humanitárne a iné formy služieb ľuďom bez ohľadu na ich rasu, národnosť, náboženstvo a...
  +421 51 7723 970                0915 373 885                Prešov

Centrum Dianetiky Košice

Kurzy, semináre, prednášky a školenia na zvýšenie schopností človeka, komunikácie, efektivity v práci, riešenia problémov. Osobné poradenstvo.
  0557994358                0908318855                Košice

Svetlana - občianske združenie

Občianske združenie SVETLANA vzniklo za účelom finančnej aj nefinančnej pomoci rodine pani Svetlany s piatimi deťmi, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
  0908 563 056                Lascov

OZ Formica

Hlavným poslaním OZ Formica je skrášľovanie, rozvoj mesta Želiezovce, okolitého regiónu a skvalitnenie života v danej oblasti. Pre napĺňanie svojho poslania bude OZ plniť najmä tieto...
  0903 815 391                Želiezovce

Doporučujeme v Kategórii

Hlavným cieľom je pomáhať postihnutým...
Aktualizovať firmu         Aktualizovať zákazku